Get Adobe Flash player
Prawdopodobnie w Twojej przeglądarce wyłączono JavaScript lub nie posiadasz zainstalowanego Flash Player'a.

Polityka prywatności serwisu

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej przysługują firmie Winer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Niniejsza strona internetowa podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.

Zawartość niniejszej strony internetowej stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Winer Polska Sp. z o.o., kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej lub ich fragmentów jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Winer Polska Sp. z o.o. i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez Winer Polska Sp. z o.o. stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.


 
Start Usługi Zapytanie o windykację Kontakt Copyright © Winer Polska Sp. z o.o. 2024 | polityka prywatności serwisu | tworzenie stron www Rybnik